.

എന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഒരാളെങ്കിലും മാറി ചിന്തിച്ചാൽ മതി, തീർച്ചയായും അതെന്റെ വിജയമാണ്..'

ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ അതിനുള്ള പരിഹാരവും നിങ്ങളുടെ കൈയിലുണ്ടാകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം..

നിർധനരായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 'സൂപ്പർ മോംസ്'; അഞ്ജലി അംജദ് വ്യത്യസ്തയാകുന്നത് ഇങ്ങനെ!

ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അഞ്ജലി ജീവിതത്തെ അതിന്റെ പൂർണതയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്...

തിയറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണണം, വിമാനത്തിൽ കയറണം; കാഴ്ചയില്ലാത്തവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചായം നൽകിയ കൈകൾ!

ചേച്ചീ, എനിക്ക് മോഹൻലാലിനെ കാണണം.' കോട്ടയം ഒളശ്ശ അന്ധവിദ്യാലയത്തിലെ കുട്ടികളോട് അവരുടെ...

'എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അത് മൂടി വയ്ക്കാനല്ല, തുറന്നുപറയാനാണ് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്..'

രാവിലെ പത്രം തുറന്നുനോക്കുമ്പോൾ പേടി തോന്നും. മൂന്നു മാസം മാത്രം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ പീഡിപ്പിച്ചു...